น้ำมันหอมระเหยบริสุทธิ์: ไลม์ (มะนาว) Lime

น้ำมันหอมระเหยบริสุทธิ์:
ไลม์ (มะนาว) Lime

(Citrus aurantifolia - South Africa)

น้ำมันหอมระเหยบริสุทธิ์ไลม์ หรือน้ำมันหอมระเหยจากผิวมะนาว มีกลิ่นช่วยให้รู้สึกสดชื่น มีสรรพคุณช่วยลดอาการซึมเศร้าและกังวล ปรับสภาพผิวมันและรักษาเซลลูไลท์ได้ดี มีคุณสมบัติบรรเทาความอ่อนเพลีย เมื่อยล้าและช่วยกระตุ้นการทำงาน
*น้ำมันหอมระเหยบริสุทธิ์: Lime
น้ำมันหอมระเหยบริสุทธิ์ไลม์ หรือน้ำมันหอมระเหยจากผิวมะนาว เป็นพืชตระกูลซิทรัสที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ น้ำมันหอมระเหยมีกลิ่นช่วยให้รู้สึกสดชื่น

*สรรพคุณของน้ำมันหอมระเหยบริสุทธิ์ Lime
น้ำมันหอมระเหยบริสุทธิ์ไลม์ หรือน้ำมันหอมระเหยจากผิวมะนาว มีสรรพคุณนำไปกระจายในอากาศเพื่อปรับสภาพอากาศให้บริสุทธิ์ ดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ และฆ่าเชื้อโรค สูดดมน้ำมันหอมระเหยไลม์จะช่วยลดอาการซึมเศร้าและกังวล นำไปเจือจางใช้กับผิวเพื่อปรับสภาพผิวมันและรักษาเซลลูไลท์ได้ดี

*คุณสมบัติของน้ำมันหอมระเหยบริสุทธิ์ Lime
น้ำมันหอมระเหยบริสุทธิ์ไลม์ หรือน้ำมันหอมระเหยจากผิวมะนาว มีคุณสมบัติบรรเทาความอ่อนเพลีย เมื่อยล้าและช่วยกระตุ้นการทำงานของส่วนต่าง ๆ ในร่างกายให้มีพลังในการทำงาน