น้ำมันหอมระเหยบริสุทธิ์:ไพล Plai (ธาตุดิน)

น้ำมันหอมระเหยบริสุทธิ์:ไพล Plai
(Zingiber cassumunar roxb - Thailand)
น้ำมันหอมระเหยบริสุทธิ์ไพล มีประโยชน์อย่างมากในตำรายาแผนโบราณของไทย มีการนำทุกส่วนของไพลมาใช้ประโยชน์ สรรพคุณช่วยขับเลือดเสีย แก้แผลเปื่อย แก้บวม แก้เจ็บคอ มีคุณสมบัติบรรเทาอาการปวดข้อ แก้ปวด ลดอาการอักเสบ เป็นยาชาเฉพาะที่ ...
น้ำมันหอมระเหยบริสุทธิ์: ไพล Plai (Zingiber cassumunar roxb - Thailand)น้ำมันหอมระเหยบริสุทธิ์: ไพล Plai (Zingiber cassumunar roxb - Thailand)
*น้ำมันหอมระเหยบริสุทธิ์: Plai
น้ำมันหอมระเหยบริสุทธิ์ไพล มีประโยชน์อย่างมากในตำรายาแผนโบราณของไทย มีการนำทุกส่วนของไพลมาใช้ประโยชน์
*สรรพคุณของน้ำมันหอมระเหยบริสุทธิ์ Plai
น้ำมันหอมระเหยบริสุทธิ์ไพล มีสรรพคุณใช้แก้แผลและแผลเปื่อย แก้บวม แก้เจ็บคอ แก้อาการเคล็ดขัดยอกฟกช้ำ และขับเลือดเสีย ในปัจจุบันมีการใช้น้ำมันหอมระเหยไพล สำหรับการนวดและ Aromatherapy เพื่อให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย (Muscle Relaxant)
*คุณสมบัติของน้ำมันหอมระเหยบริสุทธิ์ Plai
น้ำมันหอมระเหยบริสุทธิ์ไพล มีคุณสมบัติบรรเทาอาการปวดข้อ ปวดเมื่อยต่างๆ แก้ปวด ลดอาการอักเสบ และเป็นยาชาเฉพาะที่