ธาตุ “ดิน น้ำ ลม ไฟ” ประจำราศีคืออะไร

ธาตุ “ดิน น้ำ ลม ไฟ” ประจำราศีคืออะไร
คือ 12 รูปแบบพลังงาน (Energy pattern)
ที่เราเรียกว่า 12 จักรราศี
12 ราศีอธิบายถึง คุณภาพของประสบการณ์ชีวิต บนจิตสำนึกและการรับรู้ที่แตกต่าง"
 
ธาตุทั้งสี่คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ ในภูมิปัญญาโหราศาสตร์
อธิบายถึงประเภทของพลังงานพื้นฐาน
และจิตสำนึกที่ทำงานอยู่ภายในตัวเรา
และเรา "ปรับตัว (Attune)" รับกับธาตุใด
เราแต่ละคนละเอียดอ่อนต่อพลังงานอย่างหนึ่ง    มากกว่าอีกอย่างหนึ่ง
ธาตุของราศีที่เน้นมากในดวงชะตา
(ดูจากดวงดาวเกิดอยู่ธาตุไหนเยอะสุด) แสดงว่าจิตสำนึกและการรับรู้แบบใด ที่เรารับเข้ามาเป็นตัวเรามากที่สุด
สตีเฟน อาร์โรโย
จากหนังสือ Astrology, Psychology, and the Four Elements
 
Cr: อ่านดวง ชนะกรรม |