ธาตุมีบทบาทสำคัญมากในการวิวัฒน์ดวงจิต (Evolution)

ตารางธาตุทั้งสี่  กับ 12 ราศี
ธาตุไฟ                เมษ/สิงห์/ธนู
ธาตุดิน               พฤษภ/กันย/มังกร
ธาตุลม                มิถุน ตุล/กุมภ์
ธาตุน้ำ                กรกฎ พิจิก/มีน
 “ธาตุมีบทบาทสำคัญมากในการวิวัฒน์ดวงจิต (Evolution)” นี่คือ พื้นฐานความรู้เรื่องการวิวัฒน์ของแต่ละธาตุ
ธาตุทั้งสี่มีวิวัฒนาการต่อดวงจิตอย่างไร (How the Elements Evolve)
  ธาตุดิน
สำคัญต่อการอยู่รอด (Survival) ธาตุดินสอนให้เรามี  ความรับผิดชอบ ไว้วางใจได้ มีหลักการ อยู่กับความจริง
มีความอดทนอดกลั้น และระมัดระวัง
ธาตุน้ำ
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอารมณ์ความรู้สึก (Emotion) โดยเฉพาะกับผู้เป็นที่รัก กรกฎพัฒนาการดูแลใส่ใจและ เอื้ออาทรต่อครอบครัว พิจิกพัฒนาการรู้จักแบ่งปัน และใกล้ชิดกับคู่ มีนพัฒนาความรักต่อเพื่อนร่วมโลก
ธาตุไฟ
เป็นธาตุที่ “ให้แรงบันดาลใจ (Inspirational) ช่วยกระตุ้น สรรค์สร้าง บันดาลใจคนให้เกิดไอเดียใหม่ มุมมองใหม่ และหนทางใหม่ๆ
ธาตุลม
เป็นธาตุที่แสดงถึงพลังของปัญญาและการสร้างสังคม มิถุนเป็นการใช้ปัญญาแบบเด็กน้อยที่กำลังโตจึงกระหาย อยากรู้อยากเห็นสิ่งใหม่ ๆ และรู้จักกับผู้คน ตุลเริ่มเป็น ผู้ใหญ่ที่เริ่มเรียนรู้และผูกพันกับคู่ เป็นการสร้างความ รักแบบส่วนบุคคล (Personal love) ยังไม่เผื่อแผ่ถึง สังคม กุมภ์ก้าวพ้นจากการอยากรู้อยากเห็น อยากมี สังคม อยากเรียนรู้ที่จะรักใครสักคนไปเป็น "ความรัก มวลมนุษย์ (Impersonal love)" อยากเห็นโลกนี้ดีขึ้น และกล้าคิดกล้าสร้างสิ่งแปลกใหม่ให้แก่โลก
Cr.อ่านดวง ชนะกรรม