คนเกิดวันที่ 24

คนที่เกิดวันที่ 24

ลักษณะเด่นของคนเกิดวันที่ 24 ก็คือความมีน้ำใจเป็นผู้มีบุญพร้อมที่จะช่วยเหลือเพื่อน หรือผู้อื่นโดยที่ไม่ต้องการการสิ่งแทนอยู่เสมอ คนที่เกิดวันนี้จะเพื่อนที่ดีนำสิ่งที่มีประโยชน์ ชักชวนให้ทำสิ่งที่ดีงามและนำความสุขสมบูรณ์มาให้เสมอ ดังนั้นถ้าคุณมีเพื่อนเกิดวันที่ 24 ก็ถือว่าโชคดี

คนเกิดวันที่ 24 เป็นคนมีเสน่ห์ เป็นคนช่างเอาอกเอาใจ ทำให้คนที่อยู่ใกล้หลงรักได้ง่าย ลักษณะนิสัยที่ดีอีกอย่างหนึ่งของคนเกิดวันนี้ก็คือเป็นคนที่มีความเป็นคนรับผิดชอบสูง ทั้งการงานและครอบครัว โดยเฉพาะในเรื่องครอบครัวแล้ว คนเกิดวันที่ 24 จะถือว่าครอบครัวนั้นมาเป็นอันดับแรกจึงทำให้คนวันนี้เป็นคู่รักที่รับผิดชอบครอบครัวเป็นอย่างดี

คนเกิดวันที่ 24 เป็นนักฟังที่ จับใจความเก่ง จับความคิดของคนพูดได้ไวทำให้เวลาที่พูดจึงพูดได้ดี เพราะฉลาด สามารถชักจูงหรือให้ความคิดที่เป็นประโยชน์หรือสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงๆ

จุดอ่อนของคนเกิดวันที่ 24 อยู่ที่ความรักเพื่อนโดยกังวลว่าตัวเองจะเป็นภาระ ทำให้เพื่อนเดือนร้อน สิ่งนี่เองจึงทำให้คนเกิดวันนี้ไม่ค่อยแสดงความรู้สึกในออกมาไม่ยอมพูดถึงความรู้สึกของตนเอง ดังนั้นเพื่อนสนิทหรือคนรอบข้างจึงต้องคอยสังเกตคนที่เกิดวันนี้ให้ดี
แม้จะดูเงียบ ๆ คูล ๆ แต่ความจริงแล้วสดใสไม่น้อยกว่าใครเลยนะ คุณเป็นคนร่าเริงไม่น้อยทีเดียว แต่ว่าความสดใสนั้นจะมาแค่ตอนจิตใจสงบอารมณ์ดีเท่านั้น พอหงุดหงิดก็โมโหร้ายจนใคร ๆ ตามไม่ทัน ทำให้คนรอบตัวมักจะวางตัวไม่ถูกกับคุณได้
ความรัก คุณมักเก็บความรู้สึกก่อนไม่ยอมบอกอะไรที่อยู่ในใจ และคนที่มาชอบคุณก็หาจังหวะมาบอกความรู้สึกดี ๆ ต่อคุณไม่ได้เพราะไอ่ความขึ้น ๆ ลง ๆ ของคุณนี่แหละะ พยายามใจเย็นลงแล้วทุกคนจะเห็นความจริงใจของคุณแน่นวนน