คนเกิดวันที่ 22

คนที่เกิดวันที่ 22

คนเกิดวันที่ 22 ภายนอกจะดูเป็นคนที่อ่อนไหวง่าย มักจะมีปฏิกิริยาตอบสนองในทันทีเมื่อมีเรื่องอะไรก็ตามมากระทบจิตใจจึงทำให้ต้องมีคนคอยประคับประคอง ปลอบใจตลอดเวลา แต่หลังจาก รับฟังเหตุผลทบทวนไตร่ตรองตามความเป็นจริง แยกแยะปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วคนที่เกิดวันนี้ก็จะทำใจยอมรับความเป็นจริง เรียกความมั่นใจกลับคืนมาได้เรียกได้ว่ามีบุคลิกภาพที่ซ้อนกันอยู่คือความมั่นคงที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความอ่อนไหว เปราะบางนั้นเอง

คนที่เกิดวันที่ 22 เป็นคนที่ทำอะไรเป็นระเบียบเรียบร้อย ละเอียดอ่อน รักษากฎเกณฑ์ และใช้หลักเหตุผลในการตัดสินใจจุดเด่นคือเป็นคนเสมอตนเสมอปลายไม่ว่าจะในด้านการทำงาน ความรักและครอบครัว โดยคนเกิดวันนี้จะแสดงออกถึงความรักและห่วงใยสม่ำเสมอ คนเกิดวันที่ 22 ไม่ชอบคนที่มักจะทำให้คนอื่นเสียหน้าหรือทำลายความมั่นใจของคนอื่น

คนเกิดวันที่ 22 เป็นคนเอาใจใส่ รับผิดชอบการงานเป็นอย่างดีให้ความสำคัญกับ " เพื่อน" มากทีเดียว เป็นคนจริงใจต่อมิตร พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเพื่อนทุกคนอย่างเต็มที่ จึงทำให้คนเกิดวันที่ 22 มีความสามารถที่จะเป็นผู้นำที่ดี และคุมคนมาก ๆ ได้
แม้จะพูดน้อย แต่ก็ชอบความท้าทายและยืดหยุ่นกับความเปลี่ยนแปลงได้ดี คุณเชื่อว่าชีวิตเราเราต้องกำหนดเอง ใครจะมาขีดเส้นทางให้ชั้น ชั้นไม่เอาหรอก และนับเป็นข้อดีที่หลายคนหมั่นไส้เลยนะ เพราะคุณมองขาดในทุก ๆ เรื่องของจริง เชื่อตัวเองเอาไว้นั่นแหละดีแล้วจ้า
ความรัก ถึงจะเป็นคนเงียบ ๆ แต่ถ้ารักใครแล้ว คุณเป็นสายบุกตัวจริง และอย่าได้มายุ่งกับคนของคุณเชียวนะ เพราะนอกจากจะเป็นสายบุกแล้วยังเป็นสายบวกชอบเอาชนะด้วย ตัวตึงเรื่องความรักเลอ!