น้ำมันหอมระเหยประจำธาตุไฟ

น้ำมันหอมระเหยประจำธาตุไฟ

น้ำมันหอมระเหยประจำธาตุไฟ

ราศีเมษ (15 เมษายน - 14 พฤษภาคม)

ราศีสิงห์ (15 สิงหาคม - 14 กันยายน)

ราศีธนู (15 ธันวาคม - 14 มกราคม)

ธาตุไฟ เช่น น้ำมันหอมระเหยยูคาลิปตัสและน้ำมันหอมระเหยลาเวนเดอร์

Back to blog