น้ำมันหอมระเหยประจำธาตุน้ำ

น้ำมันหอมระเหยประจำธาตุน้ำ

น้ำมันหอมระเหยประจำธาตุน้ำ

ราศีมีน (15 มีนาคม - 14 เมษายน)

ราศีกรกฏ (15 กรกฏาคม - 14 สิงหาคม)

ราศีพิจิก (15 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม)

ธาตุน้ำ เช่น น้ำมันหอมระเหยกระดังงา น้ำมันหอมระเหยมะลิ น้ำมันหอมระเหยลาเวนเดอร์ น้ำมันหอมระเหยเยอราเนียม น้ำมันหอมระเหยใบมะกรูด น้ำมันหอมระเหยกะเพรา น้ำมันหอมระเหยยูคาลิปตัส น้ำมันหอมระเหยใบโหระพา

Back to blog