น้ำมันหอมระเหยประจำธาตุดิน

น้ำมันหอมระเหยประจำธาตุดิน

น้ำมันหอมระเหยประจำธาตุดิน

ราศีมังกร (15 มกราคม - 14 กุมภาพันธ์)

ราศีพฤษภ (15 พฤษภาคม - 14 มิถุนายน)

ราศีกันย์ (15 กันยายน - 14 ตุลาคม)


ธาตุดิน เช่น น้ำมันหอมระเหยไพล น้ำมันหอมระเหยโรสวูด น้ำมันหอมระเหยกำยาน น้ำมันหอมระเหยหญ้าแฝกหอม น้ำมันหอมระเหยแพทซูลี น้ำมันหอมระเหยมะลิและน้ำมันหอมระเหยจันทน์

 

 

Back to blog