นโยบายการคืนเงิน

นโยบายการคืนเงิน
การยกเลิก เรายอมรับการยกเลิกก่อนการจัดส่งหรือการผลิตผลิตภัณฑ์ หากคําสั่งซื้อถูกยกเลิก คุณจะได้รับเงินคืนเต็มจํานวน เราไม่สามารถยกเลิกคําสั่งซื้อได้หากสินค้าได้รับการจัดส่งแล้ว


หมาย เหตุ: โปรดทราบว่าคําสั่งซื้อไม่สามารถยกเลิกได้เกิน 2 วันหลังจากทําการสั่งซื้อ
หากลูกค้าต้องการยกเลิกคําสั่งซื้อ 12 ชั่วโมงหลังจากทําการสั่งซื้อ  เราจะดำเนินการส่งเงินคืนตามจำนวนที่คุณซื้อ โดยไม่หักค่าใดๆทั้งสิ้น


การคืนสินค้า (ถ้ามี)
เรายอมรับการคืนสินค้า ผู้ซื้อมีสิทธิ์ขอคืนสินค้าภายใน 3วันหลังจากได้รับสินค้า ติดต่อขอคืน เหตุผลในการคืน ภาพถ่ายสินค้า เพื่อที่ผู้ขายจะนำไปปรับปรุงสินค้าและบริการ Line: lavoshopping 
เพื่อให้มีสิทธิ์ได้รับคืนสินค้าของผู้ซื้อจะต้องไม่ใช้และสินค้าอยู่ในสภาพเดียวกับเมื่อผู้ซื้อได้รับสินค้า

นอกจากนี้ยังต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม เพื่อให้การส่งคืนของผู้ซื้อเสร็จสมบูรณ์

ผู้ขายจําเป็นต้องมีใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการซื้อ 
       

หากการคืนผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบค่าขนส่ง ค่าใช้จ่ายเฉพาะควรขึ้นอยู่กับ บริษัท จัดส่งที่ผู้ซื้อเลือก
       ก่อนส่งคืนสินค้าผู้ซื้อควรยืนยันที่อยู่สําหรับส่งคืนก่อนส่งคืนสินค้าให้กับผู้ขาย หากผู้ซื้อไม่ได้สื่อสารกับผู้ขายและไม่ยืนยันที่อยู่ผู้ส่งและส่งคืนสินค้าไปยังที่อยู่ที่ไม่ได้รับการยืนยันโดยตรงการคืนสินค้าจะไม่ถือเป็นการส่งคืนที่ถูกต้อง

ดังนั้นผู้ซื้อจะไม่ได้รับการขอเงินคืนใด ๆ

การคืนเงิน (ถ้ามี)
เราจะดําเนินการคืนเงินของคุณเมื่อได้รับพัสดุที่ผู้ซื้อส่งคืน ตรวจสอบคุณภาพสินค้าไม่มีความเสียหายและอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์  จะดำเนินการภายใน 3 วันหลังได้รับสินค้าคืน

การคืนเงิน (ถ้ามี) 

เราการันตีไม่ได้รับสินค้าภายใน 45วัน สามารับเงินคืนเต็มจำนวน

ประสานงานใดๆ ติดต่อ LAVOshopping@gmail.com     เบอร์โทร 083-438-9581

Back to blog